Het blijft aandoenlijk die kleine wereldburgers te fotograferen.